MÁME SRDCE PRE TALENTY!

 
 

Žijeme v turbulentnej dobe, ktorá so sebou prináša potencionálne nebezpečenstvo odcudzenia v tom najcitlivejšom bode spoločnosti, a tou je rodina.

Je preto veľmi dôležité hľadať nové a prirodzené formy, ktoré zvýraznia rodinnú spolupatričnosť, vrátia rodiny s deťmi z neprirodzeného prostredia nákupných centier a od počítačových hier späť do prírody a na ihriská, a ponúknu im pestrú škálu ďalších možností ako spoločne tráviť voľný čas.

 

WWW.SRDCEPRETALENTY.SK © 2012  Privacy Policy

Občianske združenie SRDCE PRE TALENTY je dobrovoľné združenie občanov, založené za účelom podpory zmysluplného trávenia voľnočasových aktivít detí a mládeže, a najmä podpory a rozvoja talentového nadania detí a mládeže v rôznych oblastiach (najmä športu, ale i hudby, spevu, tanca, výtvarného a dramatického umenia a ďalších).

Hlavným poslaním nášho združenia je vytvoriť pre školopovinné deti a mládež alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu ich prirodzeného talentu v zdravom prostredí.

Našou ambíciou je ponúknuť rodičom, najmä však deťom množstvo alternatív, ako celkom prirodzene získať nové vedomosti, rozvíjať a podporovať v deťoch prirodzené talenty a zručnosti,  a pripomenúť, že deti sú ten ústredný stmeľovací prvok rodiny.

Tu si môžete stiahnuť Stanovy.pdf